INVINCIBLE.TELEPORTED.CAN WE?

Sunday, 31 July 2011

From Einstein, beliau mencipta satu teori yang mengatakan bahawa manusia dan benda boleh menghilang dan boleh diteleport bila terdapat unsur-unsur yang bersatu padu antara radiasi elektromagnet dan graviti. Lebih dikenali sebagai UNIFIED FILED THEORY.

Teori ini khabarnya telah dieksperimen pada 1943 secara tidak sengaja oleh US Navy ke atas kapal USS Eldridge di Philadelphia, dan dikenali sebagai Philadelphia Experiment.

Percubaan berjaya. Kapal tersebut telah hilang dan digantikan dengan kabus hijau. Pada eksperimen kedua, kapal tersebut telah 'berjaya diteleported' ke Norfolk, Virginia sejauh kira-kira 320 km dari Philadelphia.

Tetapi eksperimen ini telah menyebabkan kesan negatif kepada seamen. Mostly muntah setelah kejadian tersebut, ada yang mati, mental disorders, dan tidak kurang pula some of them were gaining 6th sense. Tapi khabarnya semua manusia yang terbabit dalam eksperimen ini telah di-brainwashed so that they kept the secret.

Is it true? Read more, think more, talk less. And u'll get the answer.